חדשות 24 » וידאו ותמונות - קהילות הקודש » אשדוד: אדמור"ים ורבנים בכינוס של "אור זלמן – נר מנחם"

אשדוד: אדמור"ים ורבנים בכינוס של "אור זלמן – נר מנחם"

מעמד אדיר לכבודה של תורה בראשותם של גדולי תורה אדמו"רים ורבנים, בכינוס המרכזי של נעילת ישיבות בין הזמנים "אור זלמן – נר מנחם" באשדוד בראשותו של הר"ר יהושע לרר הי"ו העומד בראשות רשת ישיבות בין הזמנים "אור זלמן – נר מנחם", צלם סוכנות הידיעות "חדשות 24" תיעד, צפו בתמונות..

מאת:  כתב "חדשות 24"   יום שלישי כ"ט בניסן תש"ע
קישורים ממומנים** תמונות ומבזקי חדשות **
קישורים ממומנים

מעמד אדיר לכבודה של תורה התקיים באשדוד עם סיום ימי בין הזמנים ותחילת זמן קיץ בהיכלי הישיבות הקדושות בכנס ענק שאורגן ע"י הר"ר יהושע לרר הי"ו העומד בראשות רשת ישיבות בין הזמנים "אור זלמן – נר מנחם" ברחבי הארץ.

המעמד הגדול לכבודה של תורה התקיים הפעם למאות תלמידי אזור הדרום בעיר אשדוד בישיבת בין הזמנים שע''י ''אגודת בן תורה'' בבית המדרש ''נפש החיים'' ברובע ז' בעיר בראשות ראש הישיבה הגראי''ל שטיינמן, ומרנן ורבנן הגרב''מ אזרחי, האדמו''ר ממודז'יץ, הגרי''ב שרייבר גאב''ד אשדוד, הרב הראשי לאשדוד הגר''ח פינטו, הגר''י שיינין, אדמורי''ם, ראשי ישיבות, ראשי כוללים, ורבנים חשובים אשר פיארו את כותל המזרח.  

המעמד החל בתפילת מנחה ברוב עם כשלפני התיבה עובר הגרי''ב שרייבר גאב''ד אשדוד עם סיום התפילה, ההמונים תפשו את מקומותיהם בכל פינה אפשרית כך גם במעברים ובמבואות הסמוכים ועקב הצפיפות הרבה המוני בני תורה נותרו לעמוד מחוץ לבית המדרש כשהם צובאים על הדלתות והחלונות לשמוע דברי אלוקים חיים.

את המעמד פתח והנחה הרה"ג רבי יחיאל צוקר שבדבריו ציין את מסירותם של הלומדים אשר שקדו על התורה במשך חודש שלם ביומא דפגרא.

אחריו נשאו דברים הגר''י שיינין, הגרי''ב שרייבר גאב''ד אשדוד, האדמו''ר ממודזיץ, הגרב''מ אזרחי כשאת המשא המרכזי ודברי הסיום נשא ראש הישיבה הגראי''ל שטיינמן.

הגר''י נוביק ראש כולל ''בית שמואל'' ומראשי ישיבת ''שערי בינה'' הקריא את מכתבו של הגאון הגדול רבי ניסים קרליץ גאב''ד רמת אהרון בני ברק לכבוד המעמד הגדול לכבודה של תורה אשר בו בירך את הלומדים אשר שקדו על לימודם בימים אלו.

הרבנים בדבריהם הוקירו את מאות תלמידי הישיבות אשר בחרו לשקוד באוהלי התורה בימים אלו ולנצל את הזמן ללימוד התורה גם בימי החופש בדבריהם הזכירו מאמרי חז"ל המציינים את מעלת חשיבות לימוד התורה בפרט בימים אלו – יומא דפגרא אשר מעלתם גדולה ונשגבה עד מאוד, אין ספק אמרו ראשי הישיבות, כי אתם התלמידים שבחרתם בקביעת עיתים לתורה בימים אלו תהיה לכם הצלחה עם החזרה ללימודים להיכלי הישיבות הקדושות בכל אתר ואתר  כהמשכיות ללימוד התורה ללא הפסקה.

את המעמד חתם ראש הישיבה הגראי''ל שטיינמן כשבדבריו עמד על מעלת ערך ניצול הזמן כשהביא בדבריו את דברי החפץ חיים שכתב כי במשך דקה אחת אדם יכול לומר מאתיים מילים, שהם בחימוד התורה מאתיים מצוות, א''כ יוצא שבמשך כל חייו של האדם שיש מליארדים רבים של מילים יוכל בזה לקיים מצוות ומעשים טובים בלא גבול וזהו רווח עצום שאי אפשר לשער.

ובפרט כשמדובר בבחורים צעירים שאין להם את עול הפרנסה ולא חסר להם כל טוב, יש הורים שדואגים לכן כ''ש שצריך לנצל את הזמן כראוי בייתר שאת בלימוד התורה  בהתמדה והרווח הזה ישאר לעד.

וסיים, בברכה לכל תלמידי הישיבות שיצליחו בלימודם ויעלו מעלה מעלה על במותי התורה והיראה בהצלחה רבה. המעמד הסתיים בקבלת על מלכות כאשר ציבור בני התורה שמילאו את בית המדרש ובמבואות הסמוכים עמדו על רגליהם ולפני התיבה עבר הגרש''ד גרוס רבם של חסידי גור שאמר שמע ישראל וד' הוא האלוקים ז' פעמים.  

הרבנים ותלמידי הישיבות המשתתפים הרבים בתום הכינוס, הודו נרגשות למארגן ויוזם הרעיון ומי שבעצם תומך בקביעות ברשת ישיבות בין הזמנים הפרוסים ברחבי הארץ הר''ר יהושע לרר הי''ו על הזכות הגדולה שנפלה בחלקו כאשר ידיו רב לו בהחזקת רשת ישיבות בין הזמנים בהם עוסקים הצורבים הצעירים בתורה בימים אלו, ובעזרתו ובמימונם של נדיבי לב יקרים הי''ו – שבזכות מצוה חשובה זו של אחזקת התורה יבורך בכל מילי דמיטב.

לקראת ערב התלמידים הרבים התפזרו חזרה לביתם כשהם עמוסים במטען רוחני של דברי העידוד החיזוק וההתעוררות שהשמיעו מרנן ורבנן שליט''א לקראת תחילת זמן קיץ שיחל כבר השבוע בישיבות הקדושות.

רשת הישיבות בין הזמנים "אור זלמן נר מנחם"

מזה קרוב לעשר שנים מפעיל הר"ר יהושע לרר הי"ו את רשת הישיבות בין הזמנים "אור זלמן נר מנחם" ע"ש זקניו בבתי המדרשות ברחבי הארץ, בעזרת ידידים נדיבים  אוהבי תורה.

ברשת ישיבות אלו השתתפו בחורים ותלמידי הכיתות הגבוהות שבתלמודי תורה מכל החוגים והעדות שבאו לשקוד על לימודם ולנצל את הזמן כראוי בימים אלו של בין הזמנים. כל תלמיד ותלמיד אשר השתתף וקבע את עיתותיו באחת מסניפי ישיבות בין הזמנים "אור זלמן נר מנחם" קיבל מלגה מכובדת כעידוד וחיזוק עבור התמדתו ושקידתו בתורה בכל ימי חודש ניסן עד ר''ח אייר. יצויין שרשת ישיבות בין הזמנים אלו נוסדו בשעתו בברכתם ובהכוונתם של מרנן ורבנן גדולי התורה שליט"א.

במסגרת ישיבות בין הזמנים זכו התלמידים המשתתפים לבואם של ראשי ישיבות ורבנים חשובים שהגיעו במיוחד כדי למסור שיעורים ושיחות חיזוק כדי לחזק ולעודד את הלומדים ולכוון את דרכם בלימוד התורה ולהרחיב את הנושא במעלת לימוד ועסק התורה בפרט בימי בין הזמנים

ֳ¡ֳ ֳ®ֳ©ֳ¸ֳ÷ ֳ¹ֳ®ֳ² ֳ©ֳ¹ֳ¸ֳ ֳ¬ ֳ¡ֳ·ֳ¡ֳ¬ֳ÷ ֳ²ֳ¥ֳ¬ ֳ®ֳ¬ֳ«ֳ¥ֳ÷ ֳ¹ֳ®ֳ©ֳ­
ֳ¡ֳ ֳ®ֳ©ֳ¸ֳ÷ ֳ¹ֳ®ֳ² ֳ©ֳ¹ֳ¸ֳ ֳ¬ ֳ¡ֳ·ֳ¡ֳ¬ֳ÷ ֳ²ֳ¥ֳ¬ ֳ®ֳ¬ֳ«ֳ¥ֳ÷ ֳ¹ֳ®ֳ©ֳ­

ֳ¢ֳ£ֳ¬ֳ© ֳ₪ֳ÷ֳ¥ֳ¸ֳ₪ ֳ¥ֳ¸ֳ ֳ¹ֳ© ֳ₪ֳ©ֳ¹ֳ©ֳ¡ֳ¥ֳ÷ ֳ¡ֳ¹ֳ¥ֳ¬ֳ§ֳ¯ ֳ₪ֳ®ֳ¦ֳ¸ֳ§
ֳ¢ֳ£ֳ¬ֳ© ֳ₪ֳ÷ֳ¥ֳ¸ֳ₪ ֳ¥ֳ¸ֳ ֳ¹ֳ© ֳ₪ֳ©ֳ¹ֳ©ֳ¡ֳ¥ֳ÷ ֳ¡ֳ¹ֳ¥ֳ¬ֳ§ֳ¯ ֳ₪ֳ®ֳ¦ֳ¸ֳ§

ֳ₪ֳ¢ֳ¸ֳ ֳ©"ֳ¬ ֳ¹ֳ¨ֳ©ֳ©ֳ°ֳ®ֳ¯ ֳ¡ֳ®ֳ¹ֳ  ֳ₪ֳ®ֳ¸ֳ«ֳ¦ֳ©
ֳ₪ֳ¢ֳ¸ֳ ֳ©"ֳ¬ ֳ¹ֳ¨ֳ©ֳ©ֳ°ֳ®ֳ¯ ֳ¡ֳ®ֳ¹ֳ  ֳ₪ֳ®ֳ¸ֳ«ֳ¦ֳ©

ֳ₪ֳ¢ֳ¸ֳ¡"ֳ® ֳ ֳ¦ֳ¸ֳ§ֳ© ֳ°ֳ¥ֳ¹ֳ  ֳ£ֳ¡ֳ¸ֳ©ֳ­
ֳ₪ֳ¢ֳ¸ֳ¡"ֳ® ֳ ֳ¦ֳ¸ֳ§ֳ© ֳ°ֳ¥ֳ¹ֳ  ֳ£ֳ¡ֳ¸ֳ©ֳ­

ֳ₪ֳ¢ֳ¸ֳ¡"ֳ® ֳ ֳ¦ֳ¸ֳ§ֳ©
ֳ₪ֳ¢ֳ¸ֳ¡"ֳ® ֳ ֳ¦ֳ¸ֳ§ֳ©

ֳ₪ֳ ֳ£ֳ®ֳ¥"ֳ¸ ֳ®ֳ®ֳ¥ֳ£ֳ¦ֳ©ֳµ
ֳ₪ֳ ֳ£ֳ®ֳ¥"ֳ¸ ֳ®ֳ®ֳ¥ֳ£ֳ¦ֳ©ֳµ

ֳ₪ֳ¢ֳ¸ֳ©"ֳ¡ ֳ¹ֳ¸ֳ©ֳ©ֳ¡ֳ¸ ֳ¢ֳ ֳ¡"ֳ£ ֳ ֳ¹ֳ£ֳ¥ֳ£
ֳ₪ֳ¢ֳ¸ֳ©"ֳ¡ ֳ¹ֳ¸ֳ©ֳ©ֳ¡ֳ¸ ֳ¢ֳ ֳ¡"ֳ£ ֳ ֳ¹ֳ£ֳ¥ֳ£

ֳ₪ֳ¢ֳ¸ֳ©"ֳ¡ ֳ¹ֳ¸ֳ©ֳ©ֳ©ֳ¡ֳ¸ ֳ¥ֳ§ֳ¬ֳ· ֳ®ֳ₪ֳ·ֳ₪ֳ¬
ֳ₪ֳ¢ֳ¸ֳ©"ֳ¡ ֳ¹ֳ¸ֳ©ֳ©ֳ©ֳ¡ֳ¸ ֳ¥ֳ§ֳ¬ֳ· ֳ®ֳ₪ֳ·ֳ₪ֳ¬

ֳ₪ֳ®ֳ¹ֳ  ֳ₪ֳ®ֳ¸ֳ«ֳ¦ֳ© ֳ₪ֳ¢ֳ¸ֳ ֳ©"ֳ¬ ֳ¹ֳ¨ֳ©ֳ©ֳ°ֳ®ֳ¯
ֳ₪ֳ®ֳ¹ֳ  ֳ₪ֳ®ֳ¸ֳ«ֳ¦ֳ© ֳ₪ֳ¢ֳ¸ֳ ֳ©"ֳ¬ ֳ¹ֳ¨ֳ©ֳ©ֳ°ֳ®ֳ¯

ֳ₪ֳ¸ֳ¡ֳ°ֳ©ֳ­ ֳ¡ֳ¹ֳ¥ֳ¬ֳ§ֳ¯ ֳ₪ֳ°ֳ¹ֳ©ֳ ֳ¥ֳ÷ ֳ¡ֳ®ֳ²ֳ®ֳ£
ֳ₪ֳ¸ֳ¡ֳ°ֳ©ֳ­ ֳ¡ֳ¹ֳ¥ֳ¬ֳ§ֳ¯ ֳ₪ֳ°ֳ¹ֳ©ֳ ֳ¥ֳ÷ ֳ¡ֳ®ֳ²ֳ®ֳ£

ֳ₪ֳ¸ֳ₪"ֳ¸ ֳ₪ֳ¢ֳ¸"ֳ§ ֳ´ֳ©ֳ°ֳ¨ֳ¥ ֳ²ֳ­ ֳ₪ֳ¢ֳ¸ֳ ֳ©"ֳ¬ ֳ¹ֳ¨ֳ©ֳ©ֳ°ֳ®ֳ¯ ֳ¡ֳ®ֳ²ֳ®ֳ£
ֳ₪ֳ¸ֳ₪"ֳ¸ ֳ₪ֳ¢ֳ¸"ֳ§ ֳ´ֳ©ֳ°ֳ¨ֳ¥ ֳ²ֳ­ ֳ₪ֳ¢ֳ¸ֳ ֳ©"ֳ¬ ֳ¹ֳ¨ֳ©ֳ©ֳ°ֳ®ֳ¯ ֳ¡ֳ®ֳ²ֳ®ֳ£

ֳ·ֳ¡ֳ¬ֳ÷ ֳ²ֳ¥ֳ¬ ֳ®ֳ¬ֳ«ֳ¥ֳ÷ ֳ¹ֳ®ֳ©ֳ­
ֳ·ֳ¡ֳ¬ֳ÷ ֳ²ֳ¥ֳ¬ ֳ®ֳ¬ֳ«ֳ¥ֳ÷ ֳ¹ֳ®ֳ©ֳ­

ֳ¹ֳ¥ֳ¬ֳ§ֳ¯ ֳ₪ֳ®ֳ¦ֳ¸ֳ§
ֳ¹ֳ¥ֳ¬ֳ§ֳ¯ ֳ₪ֳ®ֳ¦ֳ¸ֳ§

  2631
2631

  2908
2908

  5100
5100

  5462
5462לרכישת מדיה (תמונות, וידאו ועוד) או להזמנת צלמים חייגו (24 שעות) 050-818-2424

למעלה

תגובות הגולשים:
2. הרב צוקר 25-4-2010 02:41
* רבין
אשרך הרב צוקר שאתה מרבה תורה בעיר בכל השטחים.בזמן שאחרים עסוקים במחלוקות
1. אשריכם 16-4-2010 14:31
* מוטי
אשריכם קהילת הרב שרייבר שאתם מרבים תורה בעיר אשדוד ושזכינו לראות את מרן ראש הישבה רבם של ישראל הרב אהרן לייב שטימן שלי"טא
 
הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
קוד אימות
הכנס קוד אימות:
חדשות 24 » וידאו ותמונות - קהילות הקודש » אשדוד: אדמור"ים ורבנים בכינוס של "אור זלמן – נר מנחם"

וידאו ותמונות - קהילות הקודש
 · לקראת ההילולא: היערכות להגעת הרבבות לקבר רחל אמנו - וידאו ותמונות
| יום שני ו' בחשון תש"פ
 
 · בני ברק: רבבות במסע הלווית מרן הגר"נ קרליץ זצ"ל - תמונות
| יום שלישי כ"ג בתשרי תש"פ
 
 · ט' באב בחברון: אלפים הגיעו לקונן על החורבן - גלריית ענק
| יום ראשון י' באב תשע"ט
 
 · תמונות: מאות בהילולת המלוב''ן רבי יצחק גברא זיע''א
| יום רביעי כ"א בתמוז תשע"ט
 
 · תמונות: 'חתן מאהל' לנכדת כ"ק האדמו"ר מהארנסטייפל
| יום חמישי ח' בתמוז תשע"ט
 
 · אלפים נהרו להילולת יוסף הצדיק בקברו בשכם - תמונות
| יום חמישי א' בתמוז תשע"ט
 
 · אלפים נהרו לתפילה בקבר יוסף הצדיק - תמונות
| יום שישי כ"ו באייר תשע"ט
 
 · רבבות יגיעו ממוצ"ש לקבר שמואל הנביא - תמונות מההיערכות
| יום שישי כ"ו באייר תשע"ט
 
 · בעקבות האיריווזיון: עצרת תפילה בביתר עילית - גלריה
| מוצאי שבת י"ג באייר תשע"ט
 
 · תמונות: אדמו"רים רבנים ומשפיעים בהילולת יהושע בן נון בכפר חרס
| יום רביעי כ"ו בניסן תשע"ט
 

מוסדות רחל אימנו | פרסום באתר | צור קשר | אודות האתר